ข่าวการศึกษา

หลักสูตร "สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต" เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดหลักสูตรใหม่ "สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต" เป็นหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาประเภท “รับตรง” ทั่วประเทศ และ “แอดมิชชั่น”

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ http://www.wu.ac.th/th/view/apply หรือติดต่อโดยตรงที่ ผศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 0-7567-2188 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อมูลหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต : http://ihh.wu.ac.th/cms_menudetail?menu_id=76

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP