ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)
เมื่อวันที่ 8 – 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (Young Scientist Competition 2015: YSC 2015) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเด็กไทยในระดับมัธยมศึกษาให้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โดยในครั้งนี้ทางหน่วยประสานงานฯ ได้จัดกิจกรรมค่ายเพื่อทำการแนะนำให้คำปรึกษาการจัดทำโครงงานให้ถูกต้องตามหลักและขั้นตอนที่ถูกต้องในการจัดทำโครงงาน รวมถึงการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำข้อเสนอแนะแก่นักเรียนในการพัฒนาโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และการมอบทุนเพื่อสนับสนุนแก่นักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไปในปีนี้ มีข้อเสนอโครงงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 128 โครงงาน จาก 18 โรงเรียนในภาคใต้ คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงงานเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา และให้ความเห็นชอบโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 โครงงาน โดยแบ่งเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้
- โครงงานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 โครงงาน
- โครงงานสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 12 โครงงาน
- โครงงานสาขาพลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง จำนวน 2 โครงงาน
- โครงงานสาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 โครงงาน
- โครงงานสาขาเคมี จำนวน 7 โครงงาน
- โครงงานสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 8 โครงงาน
- โครงงานสาขาวิทยาศาสตร์พืช จำนวน 6 โครงงาน

อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการจัดประกวดโครงการนี้ในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 17 ปีแล้ว และเป็นที่น่ายินดีว่า โครงงานจากภาคใต้ ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติตลอดมา ซึ่งในปีที่ผ่านมาโครงการ YSC 2014 ของหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดรอบชิงชนะเลิศ และได้มีโอกาสไปร่วมประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair 2014 (Intel ISEF 2014) ระหว่างวันที่ 11–16 พฤษภาคม 2557 ณ เมืองลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับการจัดประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ รอบต่อไปจะเป็นการจัดประกวดระดับภูมิภาค(ภาคใต้) ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาคใต้ ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP