ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “แรงบันดาลใจจากการแบ่งปัน สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม”

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “แรงบันดาลใจจากการแบ่งปัน สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม” วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี คุณสุทัศน์ รงรอง ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท ดูอินไทย จำกัด เป็นวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=2472#more-2472

TOP