ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “แรงบันดาลใจจากการแบ่งปัน สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม”