ประกาศเปิดเผยราคากลาง เครื่องวัดความเป็นกรดด่างแบบพกพาจำนวน 4 เครื่อง