ข่าวเด่น

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยความก้าวหน้าการสร้างศูนย์การแพทย์อธิการบดีบอกกล่าว : ความก้าวหน้าการสร้างศูนย์การแพทย์

TOP