รก.อธิการมวล. ยืนยันงบฯก่อสร้างศูนย์แพทย์ยังอยู่ครบ พร้อมเดินหน้าประกวดราคาใหม่ภายใน 2 เดือน