ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์จัดการแข่งขัน ITM Network Games 2014
ม.วลัยลักษณ์จัดแข่งขันกีฬา ITM Network Games 2014 เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาด้านไอที มีอาจารย์ นักศึกษาจาก 4 สถาบัน เข้าร่วมกว่า 600 คน

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ITM Network Games 2014 ครั้งที่ 14 เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ ด้านไอทีของ 4 สถาบันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประมาณ 600 คน ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2558 โดยในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 16 มกราคมได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และดร. สลิล บุญพราหมณ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด นายธนวัตร ราชพิทักษ์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในฐานะประธานโครงการกีฬา ITM Network Games ครั้งที่ 14 กล่าวรายงานการแข่งขัน

นายธนวัตร ราชพิทักษ์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬา ITM Network Games เกิดจากการรวมกลุ่มของนักศึกษาจาก 4 สถาบัน มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมร่วมกันในส่วนของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกคอมพิวเตอร์ ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นมาและมีทักษะวิชาการด้วย ระยะแรกๆก็เน้นกีฬาเป็นหลัก ต่อมาได้เพิ่มเติมในส่วนของทักษะวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายในการแข่งขันกีฬา ITM เพื่อสร้างความสามัคคีให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้ทั้งด้านทักษะวิชาการได้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันได้รู้จักซึ่งกันและกันและสามารถพัฒนาในส่วนของทักษะทางวิชาการควบคู่ไปด้วยกัน”

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน ประกอบด้วย 1.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้แก่ การตอบปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แข่งขันทักษะโปรแกรมมิ่ง รวมทั้งแข่งขันเกมส์พีซี 2.การแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ กีฬาฟุตซอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาแชร์บอล กีฬาวอลเลย์บอล และกีฬาแบดมินตัน 3.การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์กิจกรรม ITM Night Party ชุดการแสดงของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม และการประกวด Mr.& Miss ITM 2014

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬา ITM Network Games 2015 ครั้งที่ 15 ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ต่อไป

สำหรับผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันทางด้านเกมคอมพิวเตอร์ (Counter Strike และ DOTA) ส่วนกีฬาชนะเลิศ ได้แก่ ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล และแบดมินตัน และชนะเลิศการประกวด Mister ITM 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาซี ชนะเลิศกีฬาแชร์บอล การแข่งขันทางด้านเกมคอมพิวเตอร์ (Yuri และ Rocket Mania Deluxe) 3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทางด้านเกมคอมพิวเตอร์ PES 2014 และ 4) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชนะเลิศการประกวด Miss ITM

 

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวพิกุลทิพย์ ยุระพันธุ์ นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย นายอนิรุทธ์ ลือชา นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์


TOP