ข่าวเด่น

มวล.ต้อนรับ นศ.จาก Kunming Medical University


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน พรหมโสภา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Kunming Medical University ประเทศจีน จำนวน 10 คน ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม Student Exchange Program ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรม Student Exchange Program เกิดจากการลงนามความร่วมมือร่วมกันกันระหว่าง 4 สำนักวิชาดังกล่าวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับ Kunming Medical University ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยนักศึกษาจีนเข้าร่วมเรียนในห้องเรียนเดียวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรายวิชาซึ่งใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อเฉพาะที่นักศึกษาจีนสนใจโดยมีคณาจารย์ทั้ง 4 สำนักวิชา ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังลงไปเรียนรู้ชุมชนต่างๆตามสายวิชาชีพ

ทั้งนี้ นักศึกษา Kunming Medical University ทั้ง 10 คน ได้กล่าวขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ให้การต้อนรับและดูแลอย่างอบอุ่น ทำให้การเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกนี้ รู้สึกประทับใจคนไทยเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามสิ่งที่อยากเรียนรู้นอกจากการเรียนการสอนแล้วยังอยากเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย พร้อมทั้งอยากมาสัมผัสกับอาหารไทยซึ่งมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ขณะเดียวกันอยากให้นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เดินทางไปเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศจีน Kunming Medical University ด้วย


ประมวลภาพ


ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP