ข่าวทั่วไป

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ จะจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.30-16.00 น. โดยเปิดรับสมัครสอบจนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
• นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนละ 800 บาท
• บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนละ 1,300 บาท
• บุคคลทั่วไป คนละ 1,800 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B2YuaWB7uoLLU3o5dHQ0REUtWGs/view?usp=sharing
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075 672 227 / 089 493 1831
website: http://wms-btedc.wu.ac.th/ E-mail: wms.btedc@gmail.com  


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wms-btedc.wu.ac.th/

TOP