ข่าวทั่วไป

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และคณะ เยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2558

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร ผู้อำนวยการ และ อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับนายชาตรี มหิสรากุล โทรศัพท์จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และคณะ ซึ่งได้เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2558 เพื่อแสดงความขอบคุณที่มหาวิทยาลัยให้ความไว้วางใจใช้บริการระบบโทรศัพท์และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมหารือทางด้านแนวทางปรับปรุงการให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัทในอนาคต โอกาสนี้ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยดีเสมอมา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://202.28.68.145/owncloud/index.php/apps/files/?dir=/Shared/ทีโอที

TOP