ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รศ.ดร.สมนีก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รศ.ดร.สมนีก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว และมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมลงนามจำนวน 50 สถาบัน


โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานเปิดงาน "พลังนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศธุรกิจไทย : Innovation Driving Business Success" พร้อมทั้งเปิดโครงการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 92 ปี ด้วย

TOP