วช. ผนึกกำลังเครือข่ายวิจัยจัด 2 งานใหญ่: Thailand Research Expo และ Regional Research Expo