ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 1

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 1 สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ, ระดับชำนาญพิเศษ, ระดับชำนาญงาน, ระดับอาวุโส, ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 มีนาคม 2558 รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 0 7567 3532
2. คุณผกายวรรณ ธนะธรรมจารีย์ โทรศัพท์ 0 7567 3510

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการhttp://masterorg.wu.ac.th/file/cas-20150127-131947-FKrQX.pdf
ดาวน์โหลดใบสมัครhttp://masterorg.wu.ac.th/file/cas-20150127-132033-LeDGf.pdf
ดาวน์โหลดกำหนดการhttp://masterorg.wu.ac.th/file/cas-20150127-132110-5OPoX.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/source/detail.php?newss_id=214&paths=cas

TOP