ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายการสารเคมีพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี