ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม การประชุมวิชาการหัวข้อพิเศษ “R2Q: จากงานประจำสู่งานสร้างสรรค์”