ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ Weather Summit 2015 เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา