ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ Weather Summit 2015 เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ Weather Summit 2015 เมื่อวันที่ 19-23 มกราคม 2558 ณ เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเซนเซอร์ต่างๆ มาใช้กับระบบ Smart Farming เพื่อเป็นการลดการรดน้ำ ลดการใส่ปุ๋ย และการทราบทิศทางลมและความเร็วลม ทำให้เกษตรกรสามารถงดการรดน้ำในช่วงที่ลมแรง เนื่องจากปุ๋ย และสารเคมีต่างๆ มักจะใส่ไปในน้ำที่รดพืช การทราบข้อมูลเหล่านี้เป็นการช่วยลดการใช้สารเคมีได้อย่างมาก

TOP