ข่าวทั่วไป

ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ครั้งที่ 4

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามาตรฐาน มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ โดยในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 10 ของการได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/source/show_photo_albumfull.php?aid=91&paths=cse

TOP