ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์-จุฬา-คมชัดลึก เตรียมพร้อมเด็กใต้ พิชิตแอดมิชชั่นส์


ระบบแอดมิชชั่นส์ หรือ ระบบกลางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Central University Admissions System: CUAS) ถือเป็นระบบสอบกลางที่สามารถชี้ชะตานักเรียนในระดับชั้น ม.6 ทุกคนที่ต้องเข้าสู่สนามสอบแข่งขัน เพื่อเข้าสู่คณะและมหาวิทยาลัยที่แต่ละคนฝันไว้ อย่างไรก็ตามระบบแอดมิชชั่นส์ มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การสอบอยู่ตลอด ทำให้นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบเกิดความสับสนไม่เข้าใจ การสร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักเรียนที่ส่วนของภูมิภาคภาคใต้ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการเตรียมความพร้อมพิชิตแอดมิชชั่นส์ และกิจกรรมสัญจรตะลอน School Tour กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขึ้นเพื่อสร้างความรู้เข้าใจระบบแอดมิชชั่นส์ที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน พร้อมเชิญติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงระดับชาติ ติวเข้มในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย มีนักเรียนจากจังหวัดต่างๆในภาคใต้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า โครงการเตรียมความพร้อมพิชิตแอดมิชชั่นส์ และกิจกรรมสัญจรตะลอน School Tour กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งกับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบคัดเลือกแบบแอดมิชชั่น การสอบ GAT/PAT ตลอดจนได้เรียนรู้เทคนิคการเรียนในรายวิชาต่างๆจากติวเตอร์ที่มีชื่อเสียง เทคนิคการอ่านหนังสือ และการเลือกคณะเรียน

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความยินดีสนับสนุนการจัดโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งมีจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรม อยากให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักเรียน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาภายใต้ชื่อ "กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ให้กับนักเรียนจำนวน 400 ทุน แบ่งเป็นประเภททุนสร้างโอกาสทางการศึกษา จำนวน 200 ทุน และทุนเรียนดีอีก 200 ทุน อีกด้วย”

น้องริน-นัสริน ตาเห นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ จ.นราธิวาส ซึ่งเข้ามาร่วมโครงการนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว บอกว่า เคยมาเข้าร่วมโครงการตอนอยู่ม.5 รู้สึกประทับมากจึงกลับไปบอกต่อกับเพื่อนๆและรุ่นน้องที่โรงเรียน ในปีนี้น้องๆจึงมาเข้าร่วมกันเยอะ โดยประสบการณ์ที่ได้รับคือความรู้จากติวเตอร์ที่สอนเข้าใจง่าย มีเทคนิคการสอนต่างๆที่สนุกสนาน ทำให้ไม่ง่วง อีกทั้งยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้ประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ ส่วนการเตรียมตัวแอดมิชชั่นส์นั้นมองคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ไว้เนื่องจากอยากเรียนใกล้บ้าน


ด้าน “น้องภู” ภูธเนศ ศรีรัฐ ชั้น ม.5 จากโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต จ.ภูเก็ต บอกว่า เรียนอยู่สายวิทย์-คณิต ปัจจุบันได้เกรดเฉลี่ย 3.95 มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักเทคนิคการแพทย์ โดยสถาบันที่อยากเรียนต่อคือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทำให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบแอดมิชชั่นส์มากขึ้น หลังจากนี้คงต้องกลับไปทบทวนบทเรียนเก่าๆ และวางแผนการอ่านหนังสือสอบให้เป็นระบบมากกว่านี้เพื่อการสอบเข้าคณะในฝันให้ได้
ส่วน นางสาวสุดารัตน์ ช่วยบำรุง นักเรียนชั้นม.6 จากโรงเทศบาล 5 จ.สุราษฎร์ธานี เรียนสายวิทย์คณิต ได้เกรดเฉลี่ย 3.40 เล่าถึงความประทับใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ว่า นอกจากความรู้ที่ได้รับจากติวเตอร์แล้วยังได้เพื่อนใหม่จากโรงเรียนต่างๆอีกหลายคน ได้รู้จักกับหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประทับใจการต้อนรับของพี่ๆนักศึกษาด้วย ความใฝ่ฝันนั้นอยากเรียนในหลักสูตรพยาบาลของม.วลัยลักษณ์ เพราะมองว่าอาชีพพยาบาลจะได้ดูแลช่วยเหลือคน และมีความมั่นคงน้องแนน-เมรินทร์ เลิศแก้ว ชั้นม.5 จากโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดกะพังสุรินทร์) กล่าวว่า คิดว่าระบบแอดมิชชั่นส์มีความสำคัญกับเรา แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจระบบแอดมิชชันส์เท่าที่ควรจึงมาเข้าร่วมโครงการนี้ โดยความตั้งใจอยากเรียนต่อในคณะวารสารศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และคณะมนุษยศาสตร์ เอกนิเทศศาสตร์ ม.บูรพาบางแสน การเข้าร่วมโครงการนี้นอกจากได้ความรู้ใหม่ๆ เช่น ภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องแปลทุกคำ เพียงมีพื้นฐานโครงสร้างก็ได้เข้าใจได้แล้ว ส่วนตัวคิดว่าการสอบแอดมิชชั่นส์มีความสำคัญ แต่สิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าคือเราต้องรู้ว่าเราถนัดอะไรและมีความชอบอะไร หากสามารถตอบตัวเองได้เราก็จะสามารถก้าวไปสู่อาชีพที่เราใฝ่ฝันได้อย่างแน่นอนปิดท้ายที่น้องกานต์-วีระยุทธ์ ดูดวง นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนโยธินบำรุง จ.นครศรีธรรมราช ได้กล่าวเสริมว่า ถึงแม้ตอนนี้จะอยู่ในระดับชั้นม. 5 แต่ความเข้าใจในเรื่องระบบแอดมิชชั่นส์มีความจำเป็น หากได้เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเป้าหมายของการเข้าสู่มหาวิทยาลัยก็จะง่ายยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องการเตรียมตัวสอบแอดมิชชั่นส์นั้นน้องกานต์บอกว่า การตั้งใจเรียนในห้องเรียนเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าการไปเรียนพิเศษ และพยายามทบทวนเนื้อหาที่เรียนอย่างสม่ำเสมอเมื่อถึงเวลาสอบก็ไม่จำเป็นต้องเครียด

นี่คงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบแอดมิชชั่นส์ที่ถูกต้องมากขึ้น เทคนิคต่างๆที่นักเรียนได้รับจากติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงระดับชาติ จะเป็นส่วนช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมเพื่อการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

ประมวลภาพ


เรื่องโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์
ภาพโดย นายอนิรุทธ์ ลือชา นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์


TOP