รับสมัครอบรมฟรี!! สำหรับผู้สนใจหรือผู้ประกอบการใหม่ที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจยุคดิจิตอลและร่วมเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการกับโครงการ NEC