ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครอบรมฟรี!! สำหรับผู้สนใจหรือผู้ประกอบการใหม่ที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจยุคดิจิตอลและร่วมเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการกับโครงการ NEC

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จัดอบรมฟรี โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยขอเชิญ ทายาทธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่ หรือผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ มาร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และเพิ่มเติมความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเรียนรู้การสร้างสื่อดิจิตอล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างเกราะคุ้มครองธุรกิจของท่านต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รับจำนวนจำกัดเพียง 35 ท่าน เท่านั้น จัดอบรม 2 รุ่น พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จัดอบรม ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช และ พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรม ณ ศูนย์วิทยบริการ ม.วลัยลักษณ์ จ.สุราษฎร์ธานีรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2558 และอบรมเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ผู้สนใจสอบถามข้อมูล ได้ที่ฝ่ายวิสาหกิจบริการ ศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 075-673509-10 , 075-673532 โทรสาร 075-673518 อีเมล sgrissa@wu.ac.th เว็บไซต์ http://cas.wu.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดโครงการอบรมพื้นที่จ.นครศรีฯ

รายละเอียดโครงการอบรมพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP