ข่าวเด่น

ผลงาน "LekOboT เครื่องพิมพ์ 3 มิติประกอบง่าย ราคาถูก" ของ รศ. ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2558

รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2558 จากผลงาน "LekOboT เครื่องพิมพ์ 3 มิติประกอบง่าย ราคาถูก"

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้เข้ารับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2558 จากศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดในงานวันนักประดิษฐ์ 2558 ซึ่งจัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ

โอกาสนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงงานวิจัยและประดิษฐ์เข้ากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ ได้ออกแบบและจัดพิมพ์ "ลุงเท่ง" ซึ่งเป็นตัวละครหลักของหนังตะลุงอันเป็นศิลปวัฒนธรรมหลักของภาคใต้ โดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ที่พัฒนาขึ้นและได้รับรางวัล ในครั้งนี้ มอบเป็นของที่ระลึกให้กับรองนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้

อนึ่ง งานวันนักประดิษฐ์ 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ซึ่งจัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ

ประมวลภาพ

เรียบเรียงโดย สมพร อิสรไกรศีล


TOP