ผลงาน "LekOboT เครื่องพิมพ์ 3 มิติประกอบง่าย ราคาถูก" ของ รศ. ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2558