ข่าวการศึกษา

ทีมนักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สร้างชื่อเสียงโดยผ่านถึงรอบรองชนะเลิศการเเข่งขันวิชาการนานาชาติ SIMPIC 2015นักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นศพ.ปภาวี แซ่โกย นศพ.ฐิติกร จงเจริญวิทย์ นศพ.สัณฐิติ สงหนอง และ นศพ. ศศิกานต์ สุขห่อ ภายใต้การนำทีมของ อ.ดร.ประสิทธิ์ นาเอก เข้าร่วมการแข่งขัน The 4th Siriraj International Medical Microbiology and Immunology Competition, SIMIC 2015 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ม.มหิดล โดยผ่านเข้าถึง semifinal round

การแข่งขัน SIMIC 2015 เป็นการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติ โดยมีทีมจากสถาบันการศึกษาจากมากกว่า 10 ประเทศ อาทิเช่น จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย บังคลาเทศ พม่า เป็นต้น เข้าร่วมทั้งหมด 36 สถาบัน โดยการแข่งขันมีทั้งหมด 4 รอบ ได้แก่ First round, Second round, semifinal round และ Final round ซึ่งทีมนักศึกษาแพทย์ของ ม.วลัยลักษณ์ สามารถผ่านเข้าถึง semifinal round ทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในปี 2556 ทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมแข่งขัน SIMPIC 2013 มาแล้วครั้งหนึ่ง และได้รับรางวัลที่ 4

การเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ ม.วลัยลักษณ์ เป็นที่รู้จักของมหาวิทยาลัยนานาชาติแล้ว นักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมยังมีโอกาสได้ทำความรู้จักกัน และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษาแพทย์จากต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกัน อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบแนวทางในการสอนและขอบเขตเนื้อหาความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตัวแทนนักศึกษาในปีถัดไป และที่สำคัญที่สุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แสดงศักยภาพแล้วว่า นักศึกษาเราพร้อมรับสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเวทีโลกต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://smd.wu.ac.th/cms_photodetail.php?aid=343

TOP