ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึกที่กองทัพภาคที่ 4เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา พลตรีศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พนักงานส่วนกิจการนักศึกษา และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของทหารกล้า สดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก ผู้ที่เสียสละเพื่อรักษาประเทศชาติ เนื่องในวันทหารผ่านศึก (3 กุมภาพันธ์ 2558) ซึ่งกองทัพภาคที่ 4 จัดขึ้นบริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย หรืออนุสาวรีย์พ่อจ่าดำ ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชมรมทหารผ่านศึกจาก 6 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีรวมกว่า 130 หน่วยงาน/ชมรม มีนายทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทหารผ่านศึก และครอบครัวเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้ ภายในค่ายวชิราวุธ ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู และอาสาสมัคร ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดใต้แดนภาคใต้ และจากเหตุการณ์ต่าง ๆ การมอบรางวัลทหารผ่านศึกดีเด่น ทหารผ่านศึกที่เป็นเกษตรกรดีเด่น พร้อมมอบทุนการศึกษาให้บุตรทหารผ่านศึก และมอบรถเข็นให้ทหารผ่านศึกผู้พิการและทหารผ่านศึกอาวุโส เพื่อเชิดชูเกียรติทหารกล้า รวมทั้งการจำหน่ายดอกป้อปปี้ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือทหารผ่านศึกอีกด้วย

วันทหารผ่านศึก ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้ง "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก" ขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวร ทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ "ทหารผ่านศึก" และครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง โดยมีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา จึงถือว่าวันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกตลอดมา

ประมวลภาพ

TOP