มวล. จัดกิจกรรมจิบน้ำชายามบ่าย โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย