ม.วลัยลักษณ์ เจ้าภาพประเมินคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้ ปีการศึกษา 2557