นักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯได้รับรางวัลในงานประกวดแบบงานสถาปนิกทักษิณ 2558