ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557