ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตร Google Apps. & Facebook for Education

ศูนย์คอมพิวเตอร์และหน่วยพัฒนาองค์กร ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทุกท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตร Google Apps. & Facebook for Education ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1 อาคารคอมพิวเตอร์ ซึ่งโครงการนี้เป็นการจัดภายใต้งาน WU Book & IT Fair 2015 ที่กำลังจะมาถึงเร็ว ๆ นี้... ในการอบรมท่านจะได้เรียนรู้การนำ Google Apps. และ Facebook มาประยุกต์ใช้กับการทำงาน และการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้รับฟังการแบ่งปันประสบการณ์ จากคุณคณกรณ์ หอศิริธรรม วิทยากร มอ. ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนี้มาเป็นเวลานาน

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://ccs.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ccs.wu.ac.th

TOP