ข่าวทั่วไป

คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์วลัยลักษณ์

ขอเชิญศิษย์เก่าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาแล้วทุกรุ่น ร่วมงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์วลัยลักษณ์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สำเร็จการศึกษา คณาจารย์ และสถาบันการศึกษา ตลอดจนนักศึกษาปัจจุบัน
2. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากศิษย์เก่าสู่นักศึกษาปัจจุบัน อาทิ การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ หรือเรื่องทุนการศึกษาต่างๆ
3. ระดมทุนการศึกษาเพื่อจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่าเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สำรองที่นั่ง
- แบบเหมาโต๊ะ โต๊ะละ 4,000 บาท (รองรับได้โต๊ะละ 8 คน)
- แบบรายบุคคล คนละ 500 บาท
- ที่นั่งสำหรับเด็ก คนละ 100 บาท สำหรับเครื่องดื่มและอาหารว่าง
*****ปิดสำรองที่นั่ง วันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ******

ยืนยันการสำรองที่นั่งโดยการโอนเงินเข้าบัญชี:

ชื่อบัญชี ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์วลัยลักษณ์
เลขที่บัญชี 0201-3564-7160
ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


หมายเหตุ: ผู้ลงนามในบัญชีธนาคาร
อ.ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ
อ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
และคุณภัสราภรณ์ พุมดวง

เงื่อนไขการถอนเงิน: ลงนามร่วมกัน 2 ใน 3 คน

แจ้งการโอนเงินเพื่อบริจาค และสำรองที่นั่ง

  • แบบฟอร์มการบริจาค สำรองที่นั่งและแจ้งการชำระเงิน งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์
  • เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบการโอนเงิน ขอความร่วมมือโปรดโอนเงินเป็นเศษทศนิยม เช่น 500.05 หรือ 4,000.13 หรือ 700.27 เป็นต้น
    รับบัตรเข้างานได้ที่หน้างาน หรือ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณภัสราภรณ์ พุมดวง (เอื้อง) โทร 0-7567-2223,087-716-8450


    รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/groups/econ.wu/

    TOP