นักศึกษาแพทย์จากอเมริกา ร่วมแลกเปลี่ยนที่ม.วลัยลักษณ์