ข่าวเด่น

พิธีเปิดสวยงาม สร้างสรรค์ กีฬาสีนศ.ม.วลัยลักษณ์มหกรรมการแข่งขันกีฬาสีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ WU GAME 2014 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “ห่างไกลยาเสพติด บัณฑิตไทยไม่โกง เชื่อมโยงสามัคคี กีฬาสีน้องพี่WU GAMES 2014” ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางบรรยากาศซึ่งเต็มไปด้วยความสวยงาม สนุกสนานและสร้างสรรค์ มีผู้สนใจเข้าร่วมชมพิธีเปิดเต็มความจุของสนาม

พิธีเปิดครั้งนี้เริ่มต้นประมาณ 18.00 น. นำขบวนโดยวงโยธวาธิตจากโรงเรียนโยธินบำรุง ต่อด้วยขบวนพาเหรดขององค์การบริหาร องค์การนักศึกษาโดยมี “น้องมุก” นางสาวกรองกาญจน์ ยกสุวรรณ และ“น้องแสตมป์” นายณัฐดนัย เทพมณฑา ดาวประดับ-เดือนประดู่ เป็นผู้ถือป้ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากนั้นขบวนพาเหรดของสีต่างๆซึ่งมีการถือป้ายผ้า พร้อมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อแสดงออกถึงแนวคิดของการจัดกีฬาสี ในเรื่องบัณฑิตไทยไม่โกง การต่อต้านคอร์รัปชั่น การส่งเสริมสุขภาพ และต่อต้านเหล้าบุหรี่ ยาเสพติด เริ่มจากขบวนของสีเขียว เหลือง แดง ชมพู ขาว และสีน้ำเงินตามลำดับต่อด้วยขบวนธงเกียรติยศ ประกอบด้วย ธงชาติ ธงมหาวิทยาลัย และธงสีต่างๆในแต่ละสี เข้าสู่สนามเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเชิญธงเหล่านั้นขึ้นสู่ยอดเสา

โอกาสนี้ นายวิกรานต์ ทั่วยาบัตร นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา กล่าวรายงานถึงการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ว่า จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในประชาคมวลัยลักษณ์ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง รักบี้และกรีฑา นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ อีกด้วย

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสีภายในนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างชมรม สำนักวิชา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยถือเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากจะเป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ รวมถึงจะเป็นจุดเริ่มต้น นำไปสู่ของความสัมพันธ์ที่ดีในด้านอื่นๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้านวัฒนธรรม ตลอดจนถึงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

หลังจากนั้นขบวนนักกีฬาวิ่งคบเพลิงซึ่งเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นางสาวจุฑาภรณ์ เปียยก,นายกฤษณะ จำเริญสมบัติ,นายวิทัญญู ธานีรัตน์,นางสาวกรรณทิมา อิสระโชติ นำคบเพลิงให้ประธานในพิธีจุดไฟคบเพลิง ก่อนนำส่งต่อให้แก่ นางสาวอรุณี ศรีชาย เจ้าของเหรียญทองแดงเทควันโด กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 จุดไฟที่กระถางคบเพลิงเป็นจุดเริ่มต้นว่ากีฬาสีครั้งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาสีในปีนี้ มีการตกแต่งขบวนพาเหรดอย่างสวยงาม แสดงออกถึงความคิดในเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือกันเป็นอย่างดีของนักศึกษาทุกคณะสี ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 สี ประกอบด้วย 1) สีแดง-สูรย์ส่องหล้า 2)สีเหลือง-จันทราฉายแสง 3) สีน้ำเงิน-นภากาศสำแดง 4) สีเขียว-ไพรแผลงจำรูญ 5) สีชมพู-นภศูรย์ศิริชัย และ 6) สีขาว-กฤษนัยเศวตศิลา

 

 


ประมวลภาพ


ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพนิ่งโดยนายนายอนิรุทธ์ ลือชาและน.ส.พิกุลทิพย์ ยุระพันธ์ นศ.ช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพวิดีโอโดยองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา


TOP