ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ มทร.ตรัง

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน บัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.โดยมีนายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP