ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้อำนวยการ สวก.ร่วมเสวนาเรื่องปาล์มน้ำมัน กับผู้แทนภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกร ใน Regional Research Expo

รศ.ดร. พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา หัวข้อ "ทิศทางปาล์มน้ำมันของประเทศไทย" ในงาน Regional Research Expo ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น.

ผู้ร่วมวงเสวนากับ ผู้อำนวยการ สวก.ได้แก่ คุณกฤษดา ชวนะนันท์ บ. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ และ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน, คุณปุณณภพ เต็มรัตน์ บ. สยามเวอร์จินออยล์, คุณไพโรจน์ ภู่ตอง ผู้แทนเกษตรกรสวนปาล์ม และ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ.ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ปาล์มน้ำมัน" เป็น 1 ใน 9 หัวข้อ ของ Regional Research Expo ที่มี สถาบันวิจัยและพัฒนา และ หน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นแกนในการจัด

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมฯในหัวข้อนี้และหัวข้ออื่นๆ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมและเลือกหัวข้อได้ที่ เว็บไซต์ rre2015.psu.ac.th ตั้งแต่วันนี้เพื่อสำรองที่นั่งและอาหารว่าง โดยเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสุู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน จะจัดรถรับส่ง ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณฤดี ไกรวงศ์ (kruedee@gmail.com)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rre2015.psu.ac.th

TOP