ศูนย์บรรณสารฯมอบโปรโมชั่นพิเศษเนื่องในเทศกาลเดือนแห่งความรัก