โครงการ ABC สกว. มวล. ร่วมงาน“Season Change @ Route 12 Winter to remember ฤดูที่แตกต่างบนเส้นทางหลวงหมายเลข 12”