ขอเชิญชมรายการรอบภูมิภาค ตอน "บัณฑิตแพทย์และศูนย์การแพทย์ มวล."