ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2558

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ประชาคมวลัยลักษณ์ ร่วมงานทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2558 เพื่อสืบทอดประเพณีความเชื่อในการบูชาโบราณสถานตุมปัง แหล่งความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โบราณสถานตุมปัง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น.

กำหนดการ
09.00 น. คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และชาวบ้านชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พร้อมกันที่ลานพิธี ณ โบราณสถานตุมปัง
09.15 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
09.20 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ / ร่วมฟังพระธรรมเทศนา
11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์/ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
13.30 น. นักศึกษาและบุคลากรร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณโบราณสถานตุมปัง

หมายเหตุ : 1. ขอเชิญชวนนำปิ่นโตและอาหารคาวหวานร่วมถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป
2. มีรถรางเวียนรับส่งพนักงาน และนักศึกษาทั้งไปและกลับ โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่
คุณปริญญา สีหะรัตน์อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 2566, 2508 – 10 หรือส่งแบบตอบรับไปที่ โทรสาร 2507 ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2558 นี้ เพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง


แบบตอบรับเข้าร่วมออนไลน์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP