ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับมูลนิธีสอวน.เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 2-6 เม.ย.2558