ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการร่วมกับนิกรมารีน กรมทรัพย์ฯ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และทำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวน

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ร่วมกับบริษัทนิกรมารีน จำกัด กรมทรัพย์ฯ โครงการสายใยรัก กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา อาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณเข้าร่วม ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ในทำกิจกรรมครั้งนี้ ได้นำเปลือกหอยไปปล่อยให้ปูเสฉวน 3 อ่าวคือ อ่าวขอนแค อ่าวปะตก และอ่าวทือ เกาะราชา จ. ภูเก็ต ได้ดำเนินการติดป้ายอนุรักษ์ที่อ่าวปะตกจำนวน 3 ป้าย อ่าวสยาม 2 ป้าย อ่าวขอนแค 1 ป้ายและ อ่าวทือ 2 ป้าย และผูกทุ่นบริเวณชาดหาดอีกด้วย ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน

TOP