ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการช่วย Smart Farming ไร่กาแฟที่ Paksong สปป. ลาว

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้รับให้ไปให้คำปรึกษาและสำรวจพื้นที่ เพื่อวางระบบการจัดการไร่กาแฟแบบอัจฉริยะที่อำเภอปากซอง ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนลาว ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ดำเนินการสำรวจไร่กาแฟที่มีพื้นที่กว่าหมื่นไร่ จัดเป็นฟาร์มลักษณะMega Farming ที่ทำการปลูกกาแฟเกรดเอ บริเวณภูเขาสูง กาแฟที่นี้ได้รับผลกระทบจาก Frost

TOP