ดร. รอยล จิตรดอน ให้เกียรติปาฐกถาเรื่อง "อุทกภัยภาคใต้: ร่วมมือเพื่อรับมืออย่างไร?" ในงาน Regional Research Expo