สำนักวิชาการจัดการขับเคลื่อนโครงการ WBL สู่พันธกิจ Community Engagement ที่เกาะสมุย