ข่าวทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาด้านโบราณคดีจากประเทศโรมาเนีย

หน่วยวิจัยโบราณคดีได้สร้างความร่วมมือกับสถานเอกอัคราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทยในการพัฒนาศักยภาพของนักโบราณคดีไทยในอนาคต โดยสถานเอกอัคราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทยจะสนับสนุนให้มีการมอบทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (M.A. and Ph.D.) ในสาขาวิชาโบราณคดี ณ มหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำในประเทศโรมาเนีย

ทั้งนี้ ทุนการศึกษานี้ ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียนภาษาโรมาเนีย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก และค่าครองชีพรายเดือน นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mae.ro/en/node/10251" target="_blank">http://www.mae.ro/en/node/10251 และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข หัวหน้าหน่วยวิจัยโบราณคดี (wn35@cornell.edu)"

TOP