เชิญร่วมกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภาคใต้ “การสื่อสารองค์กรกับสื่อประชาสัมพันธ์สมัยใหม่”