ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญร่วมกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภาคใต้ “การสื่อสารองค์กรกับสื่อประชาสัมพันธ์สมัยใหม่”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ ๒๓ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๘ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสื่อสารองค์กรกับสื่อประชาสัมพันธ์สมัยใหม่” โดย คุณสมเกียรติ โมราลาย ประธานกรรมการ บริษัท Win international Corporation จำกัด ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.ณ ห้องประชุม ๑ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๓๗๒๕ - ๓๐


TOP