ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาจิตอาสาพันธุ์แท้หัวใจแกร่งในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับชมรมประดู่อาสาพยาบาล ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ในหัวข้อ “เสวนาจิตอาสาพันธุ์แท้หัวใจแกร่ง” โดยได้รับเกียรติจาก พันโทมนตรา ประถมภัฏ รองผู้บังคับกองพัน ทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ มาร่วมเสวนา ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องจิตอาสาในเยาวชน และองค์กร ให้เยาวชนได้แนวคิดในการจัดกิจกรรมจิตอาสา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อสร้างบรรยากาศห้องสมุดมีชีวิต

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clm.wu.ac.th

TOP