ข่าวทั่วไป

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 อยู่ใน Finalists ของ RCR Competition

ผลงานทีม ARCWU05 โดยนายฆนากร นวลประพันธ์ นายธนิทธิ อัศวโอภากุล นายนนทวัฒน์ รอดเนียมและนายทรงกรด รัตนพันธ์ นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 31 ทีมของ Finalists ในการประกวดแบบ Rome Community Ring Competition (RCR Competition) ของ Young Architects Competitions (YAC)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pages/School-of-Architecture-and-Design-ll-Walailak-Uni

TOP