นศ.สถาปัตย์ มวล.เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศนักออกแบบยอดเยี่ยม KKS Awards