ข่าวการศึกษา

นศ.สถาปัตย์ มวล.เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศนักออกแบบยอดเยี่ยม KKS Awardsนายชโลทร ปะทะโม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เจ้าของผลงานเก้าอี้ B CHAIR คว้ารางวัลชนะเลิศ นักออกแบบยอดเยี่ยม โครงการการประกวดออกแบบ KKS Industrial Design Awards ครั้งที่ 1 ซึ่งบริษัท เกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ โดยได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล พร้อมเงินทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท

ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวจะนำไปผลิตจริงเพื่อการค้าและจะได้รับส่วนแบ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอีกด้วย

TOP