ประชาคมวลัยลักษณ์และชุมชนรายรอบ ร่วมทำบุญทวดตุมปังประจำปี ๒๕๕๘