ข่าวทั่วไป

ประชาคมวลัยลักษณ์และชุมชนรายรอบ ร่วมทำบุญทวดตุมปังประจำปี ๒๕๕๘
 

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมทำบุญทวดตุมปังประจำปี ๒๕๕๘ ณ โบราณสถานตุมปัง เพื่อสืบทอดประเพณีความเชื่อในการบูชาโบราณสถานตุมปัง แหล่งความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในปีนี้ พล.ต.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ทั้งพิธีพราหมณ์และพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน กรมศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทศบาลท่าศาลา และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมทำบุญกว่า ๓๐๐ คน พร้อมทั้งนำอาหารคาวหวานมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๕ รูป โดยได้รับเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 13,361.75 บาท

ประมวลภาพ


TOP