ข่าวเด่น

โครงการคืนปูสู่ทะเล สำนักวิชาการจัดการ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการ“คืนปูสู่ทะเล” เมื่อวันพุธ ที่ 5 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ชายทะเลบ้านท่าสูงบน ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คุณอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา และคุณเชาวลิต นิลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสูง ให้เกียรติมาร่วมงาน เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจและผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

โอกาสนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปู โดย คุณชำนาญ มานิล ตัวแทนจากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา จังหวัดสงขลา

อนึ่ง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตเข้าสู่ภาคธุรกิจโดยตรง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งนี้เพื่อต้องการให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการคืนปูสู่ทะเลขึ้น โดยมีการปล่อยลูกปู สู่ทะเล จำนวน 1,500,000 ตัว เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อีกครั้ง

ทั้งนี้ การจัด “โครงการคืนปูสู่ทะเล” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้านภายในชุมชน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัทศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา และโรงเรียนบ้านท่าสูง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ


TOP