ข่าวทั่วไป

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2015 ครั้งที่ 4

คณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA) จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลภายใต้ชื่อ "โครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2014" ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี โดยมีนักกอล์ฟจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขันเกินเป้าหมายกว่า 150 คน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลภายใต้ชื่อ "โครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2015" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารายได้สบทบเข้ากองทุนพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกอล์ฟจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขันกว่า 150 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งทีมนักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 2 ทีม ตลอดจนร่วมเป็นประธานจัดงานและมอบถ้วยรางวัลพร้อมของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่ิวมแข่งขัน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีผ่ายบริหารและคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็นประธานจัดงานและมอบถ้วยรางวัลพร้อมของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

นอกจากนี้ ยังได้รับเงินบริจาคและสิ่งของสนับสนุนทั้งในนามบุคคลและองค์กรภาคเอกชน อาทิ บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไทยคุณเฮง จำกัด บริษัทสยามนิสสัน ชุมพร จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท AIS จำกัด บริษัท นทีชัย จำกัด บริษัท ศรีสวัสดิ์ คุณสมชาย พิสุทธิโกศล และองค์กรอื่นๆอีกหลายแห่ง

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/WebAlbum/golf-58/index.html

TOP