ขอเชิญร่วมส่งแรงใจและให้กำลังใจนักศึกษาวลัยลักษณ์ แชมป์กลอนสด"คุณพระประชัน" รายการคุณพระช่วย!